بیستمین شماره از دور جدید ماهنامه شورایاران

بیستمین شماره از دور جدید ماهنامه شورایاران در این شماره بخوانید: جنبش نرم افزاری مدیریت شهری روایت حکمرانی محلی قبل از انقلاب نخستین انجمن های شهر در دوره قاجار انجمن ...

نوزدهمین شماره از دور جدید ماهنامه شورایاران

در این شماره بخوانید: جایگاه قانونی شورایاری ها کجاست؟ گفتگو با امینی، عضو حقوق دان شورای شهر برگزاری سال دوم انتخابات کارگروه های تخصصی محله بدون ایدز در گفتگو با خسرونژاد تجربه ...

هجدهمین شماره از دور جدید ماهنامه شورایاران

در این شماره بخوانید: ماجرای انتشار اولین بیانیه درباره آلودگی هوا در سال72 گفت‌وگو با مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران حکایت های آلودگی هوا در شهر ری قصه ...

هفدهمین شماره از دور جدید ماهنامه شورایاران

در این شماره بخوانید:  ترافیک تهران از نگاه معاون ترافیک شهرداری تهران سرنوشت «عارضه سنجی ترافیکی پروژه های عمرانی» در گفتگو با سالاری  میزگرد چالش ...

شانزدهمین شماره از دور جدید ماهنامه شورایاران

در این شماره بخوانید: شورایاری آری اما چرا؟ کوچه‌باغ‌های گمشده تهران یادداشت آرش میلانی؛ شورایاری و الزامات مدیریت شهری در دوران گذار  برگزاری انتخابات ...

شماره خرداد ماهنامه شورایاران منتشر شد

در این شماره از ماهنامه به اهمیت حکایت‌گری در تهران پرداخته شده است. فعالان حوزه های مختلف از خاطرات خود در تهران گفته‌اند. همچنین در پرونده‌ای درباره فعالیت ...