عضو شورای شهر تهران
ورزش همگانی مهجور است
عضو شورای شهر تهران
شهر برای حضور پرشور کودکان آماده شود
عضو شورای اسلامی شهر تهران
زیست فرهنگی توجه به روح و روان شهر است
-سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران
مهدی چمران:
13 آبان سالرزو شکست ابهت امریکا است
تاریخ انتشار:
چهارشنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۰۹:۰۵
Share/Save/Bookmark
۰
13 آبان سالرزو شکست ابهت امریکا است
رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: امام راحل از واقعه 13 آبان حمایت کردند و آن را انقلاب دیگری نامیدند. این روز، روز دانش آموز و روز مبارزه با استکبار جهانی نامیده شد چرا که در این روز هیمنه و ابهت امریکا را در مقابل چشمان مردم دنیا خرد شد.
 مهدی چمران در ابتدای  بیستمین جلسه شورا با یادآوری سالرزو شهادت طیب حاج رضایی، گفت: امروز یازدهم آبان ماه مصادف با سالروز شهادت طیب یکی از کسانی که عاقبت به خیر شد. عاقبت به خیری او نیز به واسطه  پیوستن به اردوگاه انقلابی حضرت امام(ره) بود. 
 
چمران ادامه داد: به واسطه اینکه منزل ما نزدیک به محلی که طیب و دسته طیب در ایام محرم می آمد با او آشنایی داشتیم، دسته ای که با گروه موزیک سربازان ارتش دسته مفصلی از منطقه مولوی تا بازار راه می انداختند و طیب به واسطه این اقدامات و زندگی ای که داشت معروف بود. و را بعد از 15 خرداد سال 42 دستگیر کردند و خواستند از او استفاده تبلیغاتی کنند زیرا فکر می کردند به دلیل اینکه همواره از شاه صحبت می کرد او علیه امام راحل شهادت می دهد که از حضرت امام پول می گرفته تا مردم را جمع کند و حوادث 15 خرداد را او راه انداخته است. 
 
چمران افزود: اما طیب جلوی این موضوع ایستاد و گفت من همه کار کردم اما به روحانیت و مرجعیت و دینم اهانت و خیانت نمی کنم و سخت ایستاد تا جایی که پای چوبه دار رفت و عاقبت به خیر شد. 
 
رییس شورای اسلامی شهر تهران در ادامه با اشاره به فرا رسیدن سالروز 13 آبان و روز دانش آموز و مبارزه با استکبار جهانی، اظهار کرد: 13 آبان سالروز تسخیر لانه جاسوسی و حرکت مهم و انقلابی در کشور است. جاسوس خانه ای که امریکا داشت و بعد از انقلاب را همین را ادامه می داد و می دانید که آنان عده ای را جذب و سازماندهی کرده بودند، توسط دانشجویان تسخیر شد و بعد هم به تدریج که اسناد آن جا را که البته همه را  خرد کرده بودند همه را بازیابی کردند توانستند در چندین جلد کتاب منتشر کنند.
 
رییس شورای اسلامی شهر تهران، گفت: با این اقدام حرکت عجیبی در کشور و دنیا رخ داد چرا که سابقه نداشت ابهت امریکا اینگونه شکسته شود و به سفارت امریکا حمله و عده ای آنجا را  تسخیر کنند و  اعضای سفارت را  به گروگان بگیرند. البته این گروگان ها بعد از مصوبه مجلس شورای اسلامی به کشورشان بازگردانده شدند و این در تاریخ ما باقی ماند. 
 
چمران گفت: امام از این واقعه حمایت کردند و آن را  انقلاب دیگری نامیدند. این روز، روز دانش آموز و روز مبارزه با استکبار جهانی نامیده شد چرا که در این روز هیمنه و ابهت امریکا را در مقابل چشمان مردم دنیا خرد شد و مردم ما نشان دادند اگر ملتی بخواهد می تواند در مقابل دشمنی که هر چقدر هم قوی باشد بایستد، مقاومت کند و پیروز باشد.
 
وی افزود: این خط هنور ادامه دارد چرا که این مبارزه مردمی و از دل مردم برخواسته و البته دشمنی های امریکا که همچنان ادامه دارد. یاد و نام این عزیزان را گرامی می داریم و امیدواریم این مبارزه ضد استکباری استمرار و ادامه داشته باشد و همان مسیر را بتوانیم  به خوبی ادامه دهیم.
کد مطلب : ۸۱۴۹