عضو شورای شهر تهران
ورزش همگانی مهجور است
عضو شورای شهر تهران
شهر برای حضور پرشور کودکان آماده شود
عضو شورای اسلامی شهر تهران
زیست فرهنگی توجه به روح و روان شهر است
-سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران
لزوم استقرار خزانه داری الکترونیک و تهيه دستورالعمل مديريت جريان نقدي شهرداري
تاریخ انتشار:
سه شنبه ۳۰ شهريور ۱۴۰۰ ساعت ۱۲:۲۴
Share/Save/Bookmark
۰
لزوم استقرار خزانه داری الکترونیک و تهيه دستورالعمل مديريت جريان نقدي شهرداري
رییس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه تمامی واحدهای شهرداری موظف هستند کلیه منابع درآمدی و سایر وجوهی که به موجب بودجه مصوب وصول نموده اند را به حساب های درآمدی خزانه شهرداری واریز کنند گفت: اما متاسفانه برخی از سازمان و شرکت های تابعه شهرداری از انجام این تکلیف قانونی امتناع ورزیده اند. لذا خواهشمند است در اجرای تکالیف ماده 35 برنامه توسعه سوم شهر تهران در اسرع وقت نسبت به استقرار خزانه داری الکترونیک و تهيه دستورالعمل مديريت جريان نقدي شهرداري اقدام و جهت تصويب به شورا ارائه کنند.

مهدی اقراریان در سیزدهمین جلسه شورا در تذکری گفت:  مطابق تبصره یکم بودجه شهرداری تهران، تمامی واحدها، مناطق، سازمان ها و شرکت های تابعه شهرداری تهران موظف هستند کلیه منابع درآمدی و سایر وجوهی که به موجب بودجه مصوب وصول نموده اند را صرفا به حساب های درآمدی خزانه شهرداری که به پیشنهاد شهرداری و تایید شورای اسلامی شهر تهران افتتاح شده و یا می شود واریز نمایند.
وی ادامه داد:  اما متاسفانه برخی از سازمان و شرکت های تابعه شهرداری از انجام این تکلیف قانونی امتناع ورزیده و درآمدهای وصول شده را در حسابی جدا از حسابهای مورد تایید شورا واریز و نگهداری می نمایند.
اقراریان گفت:  از این رو خواهشمند است ضمن معرفی سازمان ها و شرکت های خاطی به شورای اسلامی شهر تهران، دستور بفرمایید در اجرای تکالیف ماده 35 برنامه توسعه سوم شهر تهران در اسرع وقت نسبت به استقرار خزانه داری الکترونیک و  تهيه دستورالعمل مديريت جريان نقدي شهرداري با هدف استفاده بهينه از جريان وجوه، منابع نقدي مازاد در طول دوره و ارائه به شورا جهت تصويب اقدام نمایند.
کد مطلب : ۸۰۷۸