عضو شورای شهر تهران
ورزش همگانی مهجور است
عضو شورای شهر تهران
شهر برای حضور پرشور کودکان آماده شود
عضو شورای اسلامی شهر تهران
زیست فرهنگی توجه به روح و روان شهر است
-سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران
بیست و یکمین شماره از دور جدید ماهنامه شورایاران
تاریخ انتشار:
شنبه ۲۳ مرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۲:۰۱
Share/Save/Bookmark
۱
بیست و یکمین شماره از دور جدید ماهنامه شورایاران
کد مطلب : ۸۰۶۹