ضرورت حمایت از حضور زنان در عرصه‌های اجتماعی
محبوبه محمدی، مدیر روابط عمومی ستاد هماهنگی شورایاری‌ها
مدیریت شهری و مشارکت مسئولانه
پیروز حناچی- شهردار تهران
مساله انتخابات شورایاری‌ها و عدم مشارکت مردم
محمود میر لوحی- نماینده شورای اسلامی شهر تهران در ستاد هماهنگی شورایاری ها
قصه من و تهران
سینا رحیم پور- سردبیر ماهنامامه شورایاران
نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
بخش :  
گزارش تحویل و تحول محله محلاتی منطقه 1
برای دریافت فایل تحویل و تحول اینجا کلیک کنید.
۲۸ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۰۹
گزارش تحویل و تحول محله ولیعصر جنوبی منطقه 18
برای دریافت فایل تحویل و تحول اینجا کلیک کنید.
۲۸ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۰۷
گزارش تحویل و تحول محله نظام آباد منطقه 7
برای دریافت فایل تحویل و تحول اینجا کلیک کنید.
۲۸ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۰۴
گزارش تحویل و تحول محله یافت آباد منطقه 17
برای دریافت فایل تحویل و تحول اینجا کلیک کنید.  
۲ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۰۶
گزارش تحویل و تحول محله امام خمینی (ره) منطقه 10
برای دریافت فایل تحویل و تحول اینجا کلیک کنید.  
۲ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۰۳
گزارش تحویل و تحول محله کن منطقه 5
برای دریافت فایل تحویل و تحول اینجا کلیک کنید.  
۲ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۰۱
گزارش تحویل و تحول محله شهید بروجردی منطقه 15
برای دریافت فایل تحویل و تحول اینجا کلیک کنید.
۲ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۵۸
گزارش تحویل و تحول محله ستارخان منطقه 2
برای دریافت فایل تحویل و تحول اینجا کلیک کنید.
۲ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۵۵
گزارش تحویل و تحول محله زنجان منطقه 10
برای دریافت فایل تحویل و تحول اینجا کلیک کنید.  
۲ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۵۲
گزارش تحویل و تحول محله حشمتیه منطقه 7
برای دریافت فایل تحویل و تحول اینجا کلیک کنید.  
۲ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۵۰
گزارش تحویل و تحول محله کیانشهر شمالی منطقه 15
برای دریافت فایل تحویل و تحول اینجا کلیک کنید.  
۲ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۴۷
گزارش تحویل و تحول محله شهرآرا منطقه 2
برای دریافت فایل تحویل و تحول اینجا کلیک کنید.  
۲ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۴۱
گزارش تحویل و تحول محله سازمان آب منطقه 5
برای دریافت فایل تحویل و تحول اینجا کلیک کنید.  
۲ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۳۹
گزارش تحویل و تحول محله خلیج فارس جنوبی منطقه 18
برای دریافت فایل تحویل و تحول اینجا کلیک کنید.  
۲ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۳۶
گزارش تحویل و تحول محله بهاران منطقه 5
برای دریافت فایل تحویل و تحول اینجا کلیک کنید.  
۲ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۳۳
گزارش تحویل و تحول محله ایران منطقه 12
برای دریافت فایل تحویل و تحول اینجا کلیک کنید.  
۲ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۲۹
گزارش تحویل و تحول محله نعمت آباد منطقه 19
برای دریافت فایل تحویل و تحول اینجا کلیک کنید.  
۲ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۵۴
گزارش تحویل و تحول محله ویلاشهر منطقه 21
برای دریافت فایل تحویل و تحول اینجا کلیک کنید.  
۲ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۵۲
گزارش تحویل و تحول محله کوی نصر منطقه 2
برای دریافت فایل تحویل و تحول اینجا کلیک کنید.  
۲ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۴۹
گزارش تحویل و تحول محله گلها منطقه 1
برای دریافت فایل تحویل و تحول اینجا کلیک کنید.  
۲ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۴۷