تهران از منتخبانش چه می‌خواهد؟
پرویز پیران- از ايده‌پردازان شكل‌گيري شوراياري‌ها در تهران
بافت های فرسوده؛ چالش فراروی کشور
محمد سالاری- رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران
کارگران به دنبال روزی حلال هستند
مرتضی طلایی- نایب رئیس شورای شهر تهران
ترکیب ایده‌آل شورای شهر تهران
میلاد فولادی- کارشناس ارشد عمران و مدیریت ساخت
کدام شورا را انتخاب کنیم؟
سیدفرهاد حسینی - مدیر مسئول مجله آرمان ایرانیان
سند شورایاری ها
اساسنامه انجمن‌هاي شوراياري

مقدمه
با تشكيل شوراهاي اسلامي شهر و روستا, براساس اصول ششم, هفتم, يكصدم, يكصد و يكم، يكصد و سوم، يكصد و پنجم و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، گسترش فكر و عمل شورايي به ضرورتي تاريخي و اجتناب ناپذير تبديل شده است.
به استناد ماده هفتاد و يك قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخابات شهرداران مصوب 1375/3/1 و با عنايت به حجم عظيم و گسترده مسائل و مشكلات مختلف شهري در  ابعاد كمي و كيفي خصوصاً در كلان شهر تهران، رفع اين مشكلات و بهبود شرايط مستلزم تمركززدايي و بهره‌گيري از نظرات و ديدگاه‌هاي آحاد مردم و مشاركت واقعي، پايدار، دائمي و نهادينه، تشكيل انجمن‌ها و سازمان‌ها و نهادهاي مدني داوطلبانه و مردمي است.
در راستاي تحقق اهداف فوق و خصوصاً اجراي بندهاي ششم و هفتم ماده 71 قانون فوق‌الذكر،شوراي اسلامي شهر تهران به موجب اين طرح اقدام به تاسيس انجمنهاي شوراياري در محلات تهران مي‌كند.
 
فصل اول - كليات
 ماده 1- در جهت تحقق و اجراي قانون شوراها و تقويت مشاركت هر چه بيشتر شهروندان تهراني در ساماندهي امور مختلف شهري و جلب همكاري واقعي آنان در ارتقاء كيفيت زندگي شهروندان انجمنهاي شوراياري شهر تهران وابسته به شوراي شهر تهران تشكيل مي‌شود.
تبصره 1: در اين اساسنامه انجمن شوراياري شهر تهران به اختصار انجمن شوراياري خوانده مي‌شود.
 ماده 2- انجمن شوراياري، انجمني غيردولتي، غيرمتمركز، غيرسياسي، داوطلبانه و مشاركتي و از جهت اقتصادي خودگردان مي‌باشد.
 ماده 3- انجمن شوراياري در مقياس محله سطح شهر تهران فعاليت خواهد نمود.
تبصره 1: هر فرد فقط مي‌تواند عضو يك انجمن شوراياري باشد.
تبصره 2: نحوه برگزاري انتخابات در ميان داوطلبين تابع آئين نامه‌اي خواهد بود كه متعاقباً توسط ستاد شوراياري شوراي اسلامي شهر تهران تهيه و به تصويب خواهد رسيد.
تبصره 3:سن راي دهندگان به اعضاي انجمن‌هاي شوراياري 15 سال به بالا مي‌باشد.
 ماده 4- انجمن شوراياري, انجمني خودگردان و از اين رو مي‌بايد از هر حيث توسط خود اهالي اداره شود. لاكن تا زمان كسب خودكفايي از مساعدتهاي شوراي شهر تهران برخوردار خواهد بود.
تبصره 1: عضويت افراد در انجمن شوراياري افتخاري و داوطلبانه است.
 
فصل دوم - شرايط عضويت و نحوه انتخاب اعضاي انجمن يا ساختار شوراياري
ماده 5 - شرايط داوطلبان عضويت در انجمن شوراياری : 
 • داشتن حداقل 25 سال سن
  داشتن حداقل سواد خواندن و نوشتن
  نداشتن سوء سابقه کيفری
  سکونت در محله مورد نظر به مدت حداقل شش ماه
ماده 6 - تعداد اعضای اصلی و علی البدل انجمن شوراياری محله شامل 7 نفر عضو اصلی و 3 نفر علی البدل می باشد
تبصره 1: اعضاي انجمن شوراياري در اولين جلسه از بين خود يك دبير انتخاب خواهند كرد  كه مسئوليت سخنگويي و ارتباط با ساير انجمن‌ها و مكاتبات انجمن را برعهده خواهند داشت,  نحوه ارتباط انجمن شوراياري طبق آئين‌نامه‌اي است كه توسط ستاد هماهنگي انجمن‌هاي شوراياري شوراي اسلامي شهر تهران تهيه و به تصويب خواهد رسيد.  
تبصره 2: اعضاي علي‌البدل انجمن شوراياري در كليه جلسات انجمن شركت نموده و در صورت غيبت اعضاي اصلي در هر جلسه از حق راي برخوردار خواهند بود.
تبصره 3: هرگاه عضو يا اعضاء به هر دليل از عضويت انجمن خارج شوند اعضاي علي‌البدل به ترتيب آراء دعوت خواهند شد.
 ماده 7- اعضاي اصلي و علي‌البدل انجمن شوراياري براي مدت دو سال انتخاب مي‌شوند.  
 
 
فصل سوم: اركان انجمن‌هاي شوراياري
ماده 8- اركان انجمن عبارتند از: انجمن شوراياري – گروههاي كاري
ماده 9- ستاد هماهنگي شوراياري مركب از پنج نفر از اعضاي شوراي اسلامي شهر تهران شامل:
الف: دو نفر از اعضاي كميسيون فرهنگي و اجتماعي به انتخاب و معرفي اين كميسيون
ب: سه نفر از اعضاي شوراي اسلامي شهر تهران مي‌باشد كه با تصويب شورا منصوب خواهند شد.
جلسات ستاد با حضور 3 نفر از اعضاء رسميت داشته و تصميمات آن با اكثريت آراء قانوني است.
اعضاي ستاد موظفند در اولين جلسه از ميان خود يك نفر رئيس، يك نفر نايب رئيس و يك نفر بعنوان منشي (مخبر) انتخاب نمايند.
رئيس ستاد هماهنگي مي‌بايد الزاماً از ميان اعضاي كميسيون فرهنگي و اجتماعي عضو اين ستاد انتخاب شود.
ماده 10- وظايف ستاد هماهنگي
 • برنامه‌ريزي, سياستگذاري و نظارت بر شوراياري‌ها
  ارائه گزارش فعاليت شوراياري‌ها به شوراي شهر
  هماهنگي‌هاي بين شوراياري‌ها
  ابلاغ تصميمات شوراي شهر به شوراياري‌ها
  پيگيري و اجراي برنامه‌ها و خط مشي‌هاي ابلاغ شده از شوراي شهر
  انتقال پيشنهادات و نظرات و طرحهاي شوراياري‌ها به شوراي شهر
  بازرسي در صورت درخواست شوراي شهر و تشكيل كميته انضباطي
  تشكيل ستاد اجرائي, تعيين و ابلاغ شرح وظايف آن، تعيين اعضاء و دبير آن ستاد و تعيين نحوه تعامل با شوراياري‌ها
تبصره: اعضاء و دبير ستاد اجرايي به پيشنهاد رئيس ستاد هماهنگي و تصويب اين ستاد منصوب خواهد شد. 
وظايف ستاد اجرايي:
1-    پيگيري و اجراي برنامه‌هاي ابلاغ شده از سوي ستاد هماهنگي
2-    ايجاد تعامل بين شوراياري‌ها و دستگاههاي اجرايي در جهت رفع مشكلات شوراياري‌ها
3-    پيگيري امور جاري و مالي شوراياري‌هاي محله‌ها
4-    ارائه گزارش به ستاد هماهنگي
5-    انجام امور مربوط به انتخابات شوراياري‌ها مطابق تصميمات و ابلاغ ستاد هماهنگي
ماده 11- وظايف شوراياري‌هاي محلات:
       1-  شناسايي مشكلات, ارائه طرح و پيشنهاد و تلاش در جهت ايجاد محيطي سالم از نظر زيست محيطي با اهداف مبارزه با آلودگي‌هاي خاك, آب, آلودگي‌هاي صوتي و صرفه‌جويي انرژي در اماكن
        2-  شناسايي مشكلات و ارائه طرح و پيشنهاد براي بهبود وضعيت سفرهاي درون شهري با هدف بهينه‌سازي حمل و نقل
        3 - تهيه طرح و پيشنهاد در زمينه ايجاد نشانه‌ها و يادمان‌هاي شهري و پيشنهاد نامگذاري معابر، ميادين, خيابان‌ها و كوچه‌ها
        4 - ارائه طرح و پيشنهاد در جهت فراهم آوردن امكانات, گذران اوقات فراغت جوانان و نوجوانان و گسترش مراكز تفريحي, ورزشي و هنري با هماهنگي ستاد اجرايي
        5  -  همكاري با شوراي اسلامي شهر تهران براي برقراري آرامش و امنيت شهري و مبارزه با آسيب‌هاي اجتماعي و زمينه‌هاي جرم‌خيز
        6  - همكاري با شوراي اسلامي شهر براي معرفي و آموزش حقوق و وظايف شهروندي و مشاركت‌هاي مردمي و آگاه‌سازي همگاني
        7 -  ارائه طرح و پيشنهاد براي خودگرداني اماكن عمومي, تمهيد و تدارك زيباسازي و بهينه سازي فضاي زيست شهري
        8 -  همكاري در ايجاد و گسترش فضاي سبز و اداره خودگردان بوستان‌هاي شهري
        9 -  همكاري با شوراي اسلامي شهر تهران در جهت توسعه موسسات عام المنفعه و فعاليت‌هاي داوطلبانه
       10-  بررسي و شناخت كمبودها، نيازها و نارسائي‌هاي اجتماعي، فرهنگي، آموزشي، بهداشتي، اقتصادي، رفاهي و عمراني محله
       11 - تهيه طرح و پيشنهاد در زمينه‌هاي مختلف زندگي شهري
       12 - همكاري با شوراي اسلامي شهر تهران در جهت تاسيس انواع انجمن‌هاي داوطلبانه در زمينه‌هاي امدادي، اجتماعي ارشادي و تشكيل تعاوني‌هاي توليد، توزيع و مصرف ارزاق عمومي
       13 - همكاري با شوراي اسلامي شهر تهران در جهت كنترل قيمت‌ها و نرخ كرايه درون شهري
       14 - ارائه طرحها و پيشنهادات جهت آموزش برنامه‌هاي دفاع غيرنظامي به شهروندان و همكاري با شورا جهت مقابله و پيشگيري از حوادث غيرمترقبه
       15 - همكاري در جهت اداره فضاهاي عمومي از قبيل دارالتحفيظ، فضاهاي ورزشي، نگارخانه‌ها و... با هماهنگي ستاد اجرايي شوراياري
       16 - همكاري و همياري در اداره اماكن مذهبي و فرهنگي بنا به درخواست دستگاه‌هاي ذيربط
       17 - مشاركت در برگزاري انتخابات مجلس، رياست جمهوري، خبرگان از طريق همكاري با مسئولين و در صورت درخواست مراجع قانوني ذيربط
       18-  همكاري در جهت ساماندهي حمل و نقل شهري
تبصره 1: كليه وظايف مربوطه فوق‌الذكر اعم از ارائه طرح‌ها و همكاري‌هايي كه نياز به تعامل با دستگاه‌هاي اجرايي دارد از طريق هماهنگي با ستاد اجرايي شوراياري انجام خواهد شد.
تبصره 2: ماهيت وظايف شوراياري صرفاً جنبه شناسايي، نظارتي، مشورتي و همكاري دارد.
  ماده 12- شوراياري محلات به منظور حسن انجام وظايف و امور محوله اقدام به تشكيل گروه‌هاي كاري داوطلبانه با حضور متخصصين خواهند نمود.
  ماده 13- آئين نامه‌هاي اجرايي، انضباطي و انتخابات، طرح تفضيلي و ساختار سازماني شوراياري‌ها و اصلاحات آن توسط ستاد هماهنگي تهيه و پس از تصويب اين ستاد لازم‌الاجرا است.
 
 
فصل چهارم: انحلال شوراياري‌ها
  ماده 14- شوراياري‌ها در صورت تخلف از حيطه وظايف به تشخيص و پيشنهاد كميته انضباطي و تصويب ستاد هماهنگي شوراياري منحل مي‌شوند.
توضيحاتي در خصوص ساير تصميمات ستاد تاكنون:
1-    آئين نامه مربوط به اجراي انتخابات، شرايط و نحوه عضويت و همچنين ساير تغييرات اساسنامه جداگانه متعاقباً توسط ستاد هماهنگي، تهيه و ابلاغ خواهد شد.
2-    براساس مصوبه ستاد هماهنگي، شهرداري تهران ملزم به تهيه مكانهاي فعاليت شوراياري‌ها در نواحي شهرداري است.
3-    هزينه‌هاي جاري شوراياري‌ها طبق نظر كارشناسي ستاد اجرايي شوراياري تعيين و پرداخت خواهد شد.
4-    شوراياري‌هاي فعلي همچنان فعاليت خود را به مدت يكسال ديگر ادامه خواهند داد و ستاد اجرايي امور مربوط به آنها را ساماندهي خواهد نمود.
5-    جلسات ستاد هماهنگي با شوراياري‌هاي محلات از اين به بعد بطور منظم و مستمر برگزار خواهد شد.
6-    اعضاي ستاد هماهنگي و ستاد اجرايي شوراياري انتخاب گرديده‌اند.
 
مراسم تعزیه به مناسبت شب‌های احیا در محله چهارصد دستگاه

مراسم تعزیه به مناسبت شب‌های احیا در محله چهارصد دستگاه

هستیم بر آن عهد که بستیم

هستیم بر آن عهد که بستیم

نايب رئيس شوراي شهر تهران در جمع خانواده‌ تعدادي از معلولان شهر تهران

نايب رئيس شوراي شهر تهران در جمع خانواده‌ تعدادي از معلولان شهر تهران