ستاد هماهنگی شورایاری ها - آخرين عناوين شریف http://www.shorayaran.ir/news/regions_news/r2/Sharif Sun, 16 Dec 2018 10:13:17 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal/ch01_newsfeed_logo.gif تهیه شده توسط ستاد هماهنگی شورایاری ها http://www.shorayaran.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام ستاد هماهنگی شوراهاآزاد است. Sun, 16 Dec 2018 10:13:17 GMT شریف 60 آنچه بايد درباره محله شریف بدانيد http://www.shorayaran.ir/fa/doc/news/554/آنچه-بايد-درباره-محله-شریف-بدانيد محله شریف که در ناحیه 5 شهرداری منطقه 2 قرار دارد با جمعیتی معادل 14000 نفر دارای سرای محله است. مساحت این محله 91 هکتار محاسبه شده که در مجاورت آن قرار دارد. ]]> شریف Tue, 06 Dec 2016 13:55:21 GMT http://www.shorayaran.ir/fa/doc/news/554/آنچه-بايد-درباره-محله-شریف-بدانيد