ستاد هماهنگی شورایاری ها - آخرين عناوين حصاربوعلی http://www.shorayaran.ir/news/regions_news/r1/Hesar-Booali Wed, 12 Dec 2018 13:10:08 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal/ch01_newsfeed_logo.gif تهیه شده توسط ستاد هماهنگی شورایاری ها http://www.shorayaran.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام ستاد هماهنگی شوراهاآزاد است. Wed, 12 Dec 2018 13:10:08 GMT حصاربوعلی 60 آنچه بايد درباره محله حصاربوعلی بدانيد http://www.shorayaran.ir/fa/doc/news/349/آنچه-بايد-درباره-محله-حصاربوعلی-بدانيد محله حصاربوعلی که در ناحیه یک شهرداری منطقه یک قرار دارد با جمعیتی معادل 15000 نفر دارای يك سرای محله است. مساحت این محله 73 هکتار محاسبه شده که خیابان پاسداران در مجاورت آن قرار دارد. ]]> حصاربوعلی Sun, 27 Nov 2016 20:48:07 GMT http://www.shorayaran.ir/fa/doc/news/349/آنچه-بايد-درباره-محله-حصاربوعلی-بدانيد