ستاد هماهنگی شورایاری ها - آخرين عناوين چیذر http://www.shorayaran.ir/news/regions_news/r1/Chizar Sun, 18 Mar 2018 11:01:28 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal/ch01_newsfeed_logo.gif تهیه شده توسط ستاد هماهنگی شورایاری ها http://www.shorayaran.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام ستاد هماهنگی شوراهاآزاد است. Sun, 18 Mar 2018 11:01:28 GMT چیذر 60 آنچه بايد درباره محله چیذر بدانيد http://www.shorayaran.ir/fa/doc/news/348/آنچه-بايد-درباره-محله-چیذر-بدانيد محله چیذر که در ناحیه 8 شهرداری منطقه یک قرار دارد با جمعیتی معادل 12227 نفر دارای سرای محله است. مساحت این محله 1870615 مترمربع محاسبه شده که بزرگراه صدر در مجاورت آن قرار دارد. ]]> چیذر Sun, 27 Nov 2016 20:48:07 GMT http://www.shorayaran.ir/fa/doc/news/348/آنچه-بايد-درباره-محله-چیذر-بدانيد