ستاد هماهنگی شورایاری ها - پربيننده ترين عناوين http://www.shorayaran.ir/ Tue, 21 Feb 2017 04:15:38 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal/ch01_newsfeed_logo.gif تهیه شده توسط ستاد هماهنگی شورایاری ها http://www.shorayaran.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام ستاد هماهنگی شوراهاآزاد است. Tue, 21 Feb 2017 04:15:38 GMT 60 گلايه از جاي خالي اعضا در جلسات هئيت امناي محله http://www.shorayaran.ir/fa/doc/news/1569/گلايه-جاي-خالي-اعضا-جلسات-هئيت-امناي-محله دبیران شورایاری محلات منطقه 21 در نشستی صمیمانه با فرماندهی سپاه میثم تمار مشکلات این منطقه در حوزه بسیج را بررسی کردند. ]]> اخبار Mon, 20 Feb 2017 13:41:43 GMT http://www.shorayaran.ir/fa/doc/news/1569/گلايه-جاي-خالي-اعضا-جلسات-هئيت-امناي-محله فرسوده بودن سرای محلات دردسرساز شد http://www.shorayaran.ir/fa/doc/report/1561/فرسوده-بودن-سرای-محلات-دردسرساز دبیر شورایاران منطقه 4 از فرسوده بودن سرای محلات در این منطقه خبر داد و گفت: عدم دسترسی سرای محلات به محله ها و فرسوده بودن آنها برای اهالی محله ها مشکل ساز و دردسر ساز شده است. ]]> اخبار ستاد Mon, 20 Feb 2017 13:25:02 GMT http://www.shorayaran.ir/fa/doc/report/1561/فرسوده-بودن-سرای-محلات-دردسرساز آسیب شناسی اساسنامه در جلسات گروه مشاوران http://www.shorayaran.ir/fa/doc/report/1562/آسیب-شناسی-اساسنامه-جلسات-گروه-مشاوران بیست و چهارمین جلسه گروه مشاوران ستاد هماهنگی شورایاری‌ها با محوریت آسیب‌شناسی اساسنامه و ساختار شورایاری‌ها در سالن اجتماعات ستاد برگزار شد. ]]> اخبار ستاد Mon, 20 Feb 2017 13:24:39 GMT http://www.shorayaran.ir/fa/doc/report/1562/آسیب-شناسی-اساسنامه-جلسات-گروه-مشاوران آنچه بايد درباره محله چیتگر شمالی بدانيد http://www.shorayaran.ir/fa/doc/news/1444/آنچه-بايد-درباره-محله-چیتگر-شمالی-بدانيد محله چیتگر شمالی که در ناحیه 3 شهرداری منطقه 21 قرار دارد با جمعیتی معادل نفر دارای سرای محله است. مساحت این محله مترمربع محاسبه شده که در مجاورت آن قرار دارند. ]]> چیتگر شمالی Mon, 20 Feb 2017 09:20:53 GMT http://www.shorayaran.ir/fa/doc/news/1444/آنچه-بايد-درباره-محله-چیتگر-شمالی-بدانيد آنچه بايد درباره محله باشگاه نفت بدانيد http://www.shorayaran.ir/fa/doc/news/1438/آنچه-بايد-درباره-محله-باشگاه-نفت-بدانيد محله باشگاه نفت که در ناحیه یک شهرداری منطقه 21 قرار دارد با جمعیتی معادل نفر دارای سرای محله است. مساحت این محله محاسبه شده که در مجاورت آن قرار دارند. ]]> باشگاه نفت Mon, 20 Feb 2017 09:20:53 GMT http://www.shorayaran.ir/fa/doc/news/1438/آنچه-بايد-درباره-محله-باشگاه-نفت-بدانيد آنچه بايد درباره محله شهرک استقلال بدانيد http://www.shorayaran.ir/fa/doc/news/1443/آنچه-بايد-درباره-محله-شهرک-استقلال-بدانيد محله شهرک استقلال که در ناحیه 2 شهرداری منطقه 21 قرار دارد با جمعیتی معادل نفر دارای سرای محله است. مساحت این محله محاسبه شده که در مجاورت آن قرار دارند. ]]> شهرک استقلال Mon, 20 Feb 2017 09:20:53 GMT http://www.shorayaran.ir/fa/doc/news/1443/آنچه-بايد-درباره-محله-شهرک-استقلال-بدانيد آنچه بايد درباره محله شهید باقری بدانيد http://www.shorayaran.ir/fa/doc/news/1461/آنچه-بايد-درباره-محله-شهید-باقری-بدانيد محله شهید باقری که در ناحیه 4 شهرداری منطقه 22 قرار دارد با جمعیتی معادل 14690 خانوار دارای سرای محله است. مساحت این محله 352 هکتار محاسبه شده که بزرگراه شهید همت در مجاورت آن قرار دارد. ]]> شهید باقری Mon, 20 Feb 2017 09:21:26 GMT http://www.shorayaran.ir/fa/doc/news/1461/آنچه-بايد-درباره-محله-شهید-باقری-بدانيد آنچه بايد درباره محله هوانیروز بدانيد http://www.shorayaran.ir/fa/doc/news/1466/آنچه-بايد-درباره-محله-هوانیروز-بدانيد محله هوانیروز که در ناحیه 2 شهرداری منطقه 22 قرار دارد با جمعیتی معادل نفر دارای سرای محله است. مساحت این محله مترمربع محاسبه شده که در مجاورت آن قرار دارد. ]]> هوانیروز Mon, 20 Feb 2017 09:21:26 GMT http://www.shorayaran.ir/fa/doc/news/1466/آنچه-بايد-درباره-محله-هوانیروز-بدانيد شناسایی آسیب‌های اجتماعی در محله صفا http://www.shorayaran.ir/fa/doc/news/1535/شناسایی-آسیب-های-اجتماعی-محله-صفا اولین همایش تخصصی آسیب های اجتماعی و امنیت در فضاهای ناکار آمد شهری به همت کارگروه فرهنگی اجتماعی محله صفا برگزار شد. ]]> اخبار Mon, 20 Feb 2017 13:34:33 GMT http://www.shorayaran.ir/fa/doc/news/1535/شناسایی-آسیب-های-اجتماعی-محله-صفا آنچه بايد درباره محله خانی‌آباد شمالی بدانيد http://www.shorayaran.ir/fa/doc/news/1545/آنچه-بايد-درباره-محله-خانی-آباد-شمالی-بدانيد محله خانی‌آباد شمالی که در ناحیه یک شهرداری منطقه 19 قرار دارد با جمعیتی معادل 27294 نفر دارای سرای محله است. مساحت این محله 793835 مترمربع محاسبه شده که بزرگراه شهید تندگویان در مجاورت آن قرار دارد. ]]> خانی آباد شمالی Mon, 20 Feb 2017 09:21:26 GMT http://www.shorayaran.ir/fa/doc/news/1545/آنچه-بايد-درباره-محله-خانی-آباد-شمالی-بدانيد