ستاد هماهنگی شورایاری ها - آخرين عناوين فرحزاد http://www.shorayaran.ir/news/regions_news/r2/Farahzad Tue, 18 Dec 2018 17:35:01 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal/ch01_newsfeed_logo.gif تهیه شده توسط ستاد هماهنگی شورایاری ها http://www.shorayaran.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام ستاد هماهنگی شوراهاآزاد است. Tue, 18 Dec 2018 17:35:01 GMT فرحزاد 60 تشکیل کمیته اجرایی طرح تفصیلی فرحزاد http://www.shorayaran.ir/fa/doc/news/3013/تشکیل-کمیته-اجرایی-طرح-تفصیلی-فرحزاد کمیته اجرایی طرح تفصیلی فرحزاد به دستور شهردار منطقه 2 جهت نظارت بر حسن اجرای مفاد طرح تفصیلی محدوده فرحزاد تشکیل شد. ]]> فرحزاد Sat, 11 Aug 2018 06:50:38 GMT http://www.shorayaran.ir/fa/doc/news/3013/تشکیل-کمیته-اجرایی-طرح-تفصیلی-فرحزاد آنچه بايد درباره محله فرحزاد بدانيد http://www.shorayaran.ir/fa/doc/news/562/آنچه-بايد-درباره-محله-فرحزاد-بدانيد محله فرحزاد که در ناحیه 9 شهرداری منطقه 2 قرار دارد با جمعیتی معادل 19000 نفر دارای سرای محله است. مساحت این محله 80 هکتار محاسبه شده که دره و رودخانه فرحزاد در مجاورت آن قرار دارند. ]]> فرحزاد Tue, 06 Dec 2016 13:54:54 GMT http://www.shorayaran.ir/fa/doc/news/562/آنچه-بايد-درباره-محله-فرحزاد-بدانيد