ستاد هماهنگی شورایاری ها - آخرين عناوين 4 http://www.shorayaran.ir/news/regions_news/r4 Sun, 18 Mar 2018 09:35:42 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal/ch01_newsfeed_logo.gif تهیه شده توسط ستاد هماهنگی شورایاری ها http://www.shorayaran.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام ستاد هماهنگی شوراهاآزاد است. Sun, 18 Mar 2018 09:35:42 GMT 4 60 احداث مجموعه فرهنگی در محله "خاک سفید"/ رفع گره‌های ترافیکی محله" شمیران نو" http://www.shorayaran.ir/fa/doc/news/1942/احداث-مجموعه-فرهنگی-محله-خاک-سفید-رفع-گره-های-ترافیکی-شمیران-نو عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران از احداث مجموعه فرهنگی در محله خاک سفید و همچنین رفع گره‌های ترافیکی در محله شمیران نو خبر داد. ]]> اخبار Mon, 10 Apr 2017 19:40:16 GMT http://www.shorayaran.ir/fa/doc/news/1942/احداث-مجموعه-فرهنگی-محله-خاک-سفید-رفع-گره-های-ترافیکی-شمیران-نو اجاره فضای ورزشی محله شیان به اهالی محله پونک http://www.shorayaran.ir/fa/doc/news/1797/اجاره-فضای-ورزشی-محله-شیان-اهالی-پونک دبیرشورایاری محله شیان از اجاره دادن فضای ورزشی این محله به اهالی محله پونک خبر داد. ]]> اخبار Tue, 28 Mar 2017 19:58:16 GMT http://www.shorayaran.ir/fa/doc/news/1797/اجاره-فضای-ورزشی-محله-شیان-اهالی-پونک ایجاد مراکز خیریه متمرکز در عید نوروز http://www.shorayaran.ir/fa/doc/news/1796/ایجاد-مراکز-خیریه-متمرکز-عید-نوروز نوروزقرن های متمادی است برهمه جشن‌های جهان فخر می‌فروشد، ازآن‌ روسـت که یک قـرارداد مصنـوعی اجتماعی و یا یک‌جشن تحمیلی سیاسی نیست. جشن جهان است و روز شادمانی ‌زمین، آسمان، آفتاب و سـرشـار از هیجان هرآغاز. نوروز گذشت زمان و دگرگونی های دوران را شاهد بوده و پیوسته با آمد و رفت الهام بخش خود، پایان فصلی دیگر را به ساکنان این سرزمین کهنسال اعلام کرده است. نوروز، تجدید خاطره بزرگی‌است؛ خاطره خویشاوندی انسان با طبیعت. ]]> اخبار Tue, 28 Mar 2017 19:51:00 GMT http://www.shorayaran.ir/fa/doc/news/1796/ایجاد-مراکز-خیریه-متمرکز-عید-نوروز درخواست شهروندان برای خروج کمپ ویژه زنان از محله حکیمیه http://www.shorayaran.ir/fa/doc/news/1627/درخواست-شهروندان-خروج-کمپ-ویژه-زنان-محله-حکیمیه عضو هیأت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران گفت: شهروندان ساکن در محله حکیمیه، درخواست خروج کمپ ترک اعتیاد ویژه بانوان از سطح محله را ارائه کرده‌اند. ]]> اخبار Sun, 26 Feb 2017 13:00:26 GMT http://www.shorayaran.ir/fa/doc/news/1627/درخواست-شهروندان-خروج-کمپ-ویژه-زنان-محله-حکیمیه نواقص باید مرتفع شود http://www.shorayaran.ir/fa/doc/news/1125/نواقص-باید-مرتفع-شود ]]> 4 Thu, 09 Feb 2017 11:48:39 GMT http://www.shorayaran.ir/fa/doc/news/1125/نواقص-باید-مرتفع-شود ​سیاسی شدن از اعتمادها می‌کاهد http://www.shorayaran.ir/fa/doc/note/1185/سیاسی-شدن-اعتمادها-می-کاهد ]]> 4 Tue, 07 Feb 2017 09:51:23 GMT http://www.shorayaran.ir/fa/doc/note/1185/سیاسی-شدن-اعتمادها-می-کاهد نگاه به جایگاه شورایاری‌ها باید تغییر کند http://www.shorayaran.ir/fa/doc/news/319/نگاه-جایگاه-شورایاری-ها-باید-تغییر-کند رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران روز دوشنبه به منطقه 4 رفت تا در نشستی صمیمانه با شورایاران و شهردارمنطقه، گوش شنوایی برای شنیدن مشکلات آن‌ها باشد. ]]> اخبار Tue, 08 Nov 2016 10:43:55 GMT http://www.shorayaran.ir/fa/doc/news/319/نگاه-جایگاه-شورایاری-ها-باید-تغییر-کند