ستاد هماهنگی شورایاری ها - آخرين عناوين هزارسنگ http://www.shorayaran.ir/news/regions_news/r1/Koohsar Sun, 16 Dec 2018 09:58:27 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal/ch01_newsfeed_logo.gif تهیه شده توسط ستاد هماهنگی شورایاری ها http://www.shorayaran.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام ستاد هماهنگی شوراهاآزاد است. Sun, 16 Dec 2018 09:58:27 GMT هزارسنگ 60 آنچه بايد درباره محله هزار سنگ بدانيد http://www.shorayaran.ir/fa/doc/news/455/آنچه-بايد-درباره-محله-هزار-سنگ-بدانيد محله هزار سنگ که در ناحیه شهرداری منطقه یک قرار دارد با جمعیتی معادل نفر دارای سرای محله است. مساحت این محله محاسبه شده که مجاورت آن قرار دارند. ]]> هزارسنگ Sun, 04 Dec 2016 08:13:35 GMT http://www.shorayaran.ir/fa/doc/news/455/آنچه-بايد-درباره-محله-هزار-سنگ-بدانيد