ستاد هماهنگی شورایاری ها - آخرين عناوين قلهک http://www.shorayaran.ir/news/regions_news/r3/Gholhak Wed, 19 Dec 2018 02:38:02 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal/ch01_newsfeed_logo.gif تهیه شده توسط ستاد هماهنگی شورایاری ها http://www.shorayaran.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام ستاد هماهنگی شوراهاآزاد است. Wed, 19 Dec 2018 02:38:02 GMT قلهک 60 ​تغییرات با توجه به نیازهای اهالی انجام شود http://www.shorayaran.ir/fa/doc/news/1238/تغییرات-توجه-نیازهای-اهالی-انجام-شود ]]> قلهک Sun, 05 Feb 2017 15:22:27 GMT http://www.shorayaran.ir/fa/doc/news/1238/تغییرات-توجه-نیازهای-اهالی-انجام-شود آنچه بايد درباره محله قلهک بدانيد http://www.shorayaran.ir/fa/doc/news/387/آنچه-بايد-درباره-محله-قلهک-بدانيد محله قلهک در ناحیه 5 شهرداری منطقه 3 قرار دارد که خیابان شریعتی در مجاورت آن قرار دارد. ]]> قلهک Tue, 15 Nov 2016 12:03:45 GMT http://www.shorayaran.ir/fa/doc/news/387/آنچه-بايد-درباره-محله-قلهک-بدانيد