ستاد هماهنگی شورایاری ها - آخرين عناوين 1 http://www.shorayaran.ir/news/regions_news/r1 Wed, 18 Jan 2017 02:53:20 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal/ch01_newsfeed_logo.gif تهیه شده توسط ستاد هماهنگی شورایاری ها http://www.shorayaran.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام ستاد هماهنگی شوراهاآزاد است. Wed, 18 Jan 2017 02:53:20 GMT 1 60 اقدامات برای تامین امنیت در بازار تجریش موثر بوده است http://www.shorayaran.ir/fa/doc/news/935/اقدامات-تامین-امنیت-بازار-تجریش-موثر-بوده رئیس کمیسیون سلامت،‌محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران با بیان اینکه تلاش سازمان های ذی ربط برای تامین امنیت در بازار تجریش و ساماندهی دست فروشان موثر بوده است، گفت: امیدواریم این تمهیدات ادامه داشته باشد. ]]> اخبار Wed, 11 Jan 2017 11:43:47 GMT http://www.shorayaran.ir/fa/doc/news/935/اقدامات-تامین-امنیت-بازار-تجریش-موثر-بوده ترافيک بزرگراه شهيد چمران روان مي شود http://www.shorayaran.ir/fa/doc/news/382/ترافيک-بزرگراه-شهيد-چمران-روان-مي-شود با هدف روان سازي ترافيک در بزرگراه شهيد چمران احداث تقاطع غير همسطح ورودي يمن، امسال آغاز مي شود. ]]> اخبار Mon, 14 Nov 2016 11:10:47 GMT http://www.shorayaran.ir/fa/doc/news/382/ترافيک-بزرگراه-شهيد-چمران-روان-مي-شود رکود فعاليت هاي عمراني منطقه http://www.shorayaran.ir/fa/doc/note/191/رکود-فعاليت-هاي-عمراني-منطقه از سه هزار و 540 شوراياري که در سطح تهران خدمت مي کنند 80 نفر داراي مدرک پي اچ دي و 354 نفر داراي مدرک کارشناسي ارشد هستند که از اين تعداد حدود 15 نفر از کساني که داراي مدرک دکترا و 25 نفر از کساني که داراي کارشناسي ارشد هستند در شوراياراي منطقه يك خدمت مي کنند. ]]> اخبار مناطق Thu, 03 Nov 2016 12:26:12 GMT http://www.shorayaran.ir/fa/doc/note/191/رکود-فعاليت-هاي-عمراني-منطقه مسئولان نيامدند، خيرين پا پيش گذاشتند http://www.shorayaran.ir/fa/doc/news/190/مسئولان-نيامدند-خيرين-پا-پيش-گذاشتند شوراياران محله و روستاي پس قلعه در منطقه يك مشکلات اهالي را پيگيري مي‌کنند اما به نتيجه نمي‌رسند. ]]> 1 Mon, 24 Oct 2016 13:44:54 GMT http://www.shorayaran.ir/fa/doc/news/190/مسئولان-نيامدند-خيرين-پا-پيش-گذاشتند