بازدید میدانی از سطح محله به منظور بررسی مسائل

بازدید میدانی از سطح محله به منظور بررسی مسائل

به منظور بررسی مسائل و مشکلات محله دکتر هوشیار بازدید میدانی توسط شهردار ناحیه و مدیران صورت گرفت.
 
 
آنچه بايد درباره محله دکتر هوشیار بدانيد

محله دکتر هوشیار که در ناحیه یک شهرداری منطقه 9 قرار دارد با جمعیتی معادل نفر دارای سرای محله است. مساحت این محله محاسبه شده که در مجاورت آن قرار دارد.

جشن بازنشستگی برای رفتگر محبوب

رابط شورایاری محله دکترهوشیار از برگزاری جشن بازنشستگی برای رفتگر محبوب محله خبر داد.

برج میلاد در شب تهران  

برج میلاد در شب تهران  

نورافشانی میدان آزادی  

نورافشانی میدان آزادی  

بوستان جوانمرد قصاب  

بوستان جوانمرد قصاب