بازدید میدانی از سطح محله به منظور بررسی مسائل

بازدید میدانی از سطح محله به منظور بررسی مسائل

به منظور بررسی مسائل و مشکلات محله دکتر هوشیار بازدید میدانی توسط شهردار ناحیه و مدیران صورت گرفت.
 
 
آنچه بايد درباره محله دکتر هوشیار بدانيد

محله دکتر هوشیار که در ناحیه یک شهرداری منطقه 9 قرار دارد با جمعیتی معادل نفر دارای سرای محله است. مساحت این محله محاسبه شده که در مجاورت آن قرار دارد.

جشن بازنشستگی برای رفتگر محبوب

رابط شورایاری محله دکترهوشیار از برگزاری جشن بازنشستگی برای رفتگر محبوب محله خبر داد.

واگن سازی تهران-بهره برداري از 51 واگن و لکوموتيو برقي مترو تهران و حومه

واگن سازی تهران-بهره برداري از 51 واگن و لکوموتيو برقي مترو تهران و حومه

آخرین همایش فصلی دبیران شورایاری محلات شهر تهران

آخرین همایش فصلی دبیران شورایاری محلات شهر تهران

ادامه غربی بزرگراه شهيد حکيم و تونل شهدای غزه آماده بهره برداری

ادامه غربی بزرگراه شهيد حکيم و تونل شهدای غزه آماده بهره برداری