آنچه بايد درباره محله نظام‌آباد بدانيد

محله نظام‌آباد که در ناحیه 1 شهرداری منطقه 7 قرار دارد با جمعیتی معادل 530783 نفر دارای سرای محله است. مساحت این محله 530783 مترمربع محاسبه شده که خیابان دماوند در مجاورت آن قرار ...

هنرمندان در پلازاي ميدان وليعصر

هنرمندان در پلازاي ميدان وليعصر

خداحافظ قهرمان...

خداحافظ قهرمان...

جاي خالي پلاسكو و مرداني كه با خود برد

جاي خالي پلاسكو و مرداني كه با خود برد