آنچه بايد درباره محله نظام‌آباد بدانيد

محله نظام‌آباد که در ناحیه 1 شهرداری منطقه 7 قرار دارد با جمعیتی معادل 530783 نفر دارای سرای محله است. مساحت این محله 530783 مترمربع محاسبه شده که خیابان دماوند در مجاورت آن قرار ...

ثبت نام از داوطلبان انتخابات شوراها  

ثبت نام از داوطلبان انتخابات شوراها  

تبریک نوروز در روز ثبت‌نام برای انتخابات شوراها

تبریک نوروز در روز ثبت‌نام برای انتخابات شوراها

دهمین نمایشگاه زنان و تولید ملی

دهمین نمایشگاه زنان و تولید ملی