آنچه بايد درباره محله ولیعصر بدانيد

محله ولیعصر که در ناحیه 1 شهرداری منطقه 6 قرار دارد با جمعیتی معادل 13442 نفر دارای سرای محله است. مساحت این محله 51/1 کیلومترمربع محاسبه شده که در مجاورت آن قرار دارد.

استعفای مسجدجامعی به جلسه بعدی شورا موکول شد

استعفای مسجدجامعی به جلسه بعدی شورا موکول شد

خداحافظي با يار ديرين

خداحافظي با يار ديرين

عكس يادگاري شوراياران منطقه 17 در شوراي شهر

عكس يادگاري شوراياران منطقه 17 در شوراي شهر