آنچه بايد درباره محله بهجت‌آباد بدانيد

محله بهجت‌آباد که در ناحیه 3 شهرداری منطقه 6 قرار دارد با جمعیتی معادل 9838 نفر دارای سرای محله است. مساحت این محله 79 کیلومترمربع محاسبه شده که در مجاورت آن قرار دارد.

دهمین نمایشگاه زنان و تولید ملی

دهمین نمایشگاه زنان و تولید ملی

هنرمندان در پلازاي ميدان وليعصر

هنرمندان در پلازاي ميدان وليعصر

خداحافظ قهرمان...

خداحافظ قهرمان...