آنچه بايد درباره محله بهجت‌آباد بدانيد

محله بهجت‌آباد که در ناحیه 3 شهرداری منطقه 6 قرار دارد با جمعیتی معادل 9838 نفر دارای سرای محله است. مساحت این محله 79 کیلومترمربع محاسبه شده که در مجاورت آن قرار دارد.

هنرمندان در پلازاي ميدان وليعصر

هنرمندان در پلازاي ميدان وليعصر

خداحافظ قهرمان...

خداحافظ قهرمان...

جاي خالي پلاسكو و مرداني كه با خود برد

جاي خالي پلاسكو و مرداني كه با خود برد