رزمایش همدلی در محله‌ها
اهالی منطقه ۵ برای تهیه ماسک و لوازم بهداشتی در روزهای شیوع کرونا بسیج شده‌اند

امیر قاسمی دبیر کارگروه فرهنگی و اجتماعی منطقه ۵ درباره فعالیت شورایاران برای حمایت از طرح‌های خودجوش مردمی می‌گوید: «این روزها در اکثر مساجد و محافل عمومی منطقه حتی مدارس منتخب ...