آنچه بايد درباره محله شهران شمالی بدانيد

محله شهران شمالی که در ناحیه 1 شهرداری منطقه 5 قرار دارد با جمعیتی معادل 24932 نفر دارای سرای محله است. مساحت این محله محاسبه شده که بزرگراه شهید آبشناسان در مجاورت آن قرار دارد....

هئيت امناء محله، يعني سپردن كار مردم به مردم
​رییس ستاد هماهنگی شورایاری ها در جمع اهالی محله شهران شمالی:

اعضای شورایاری محله شهران شمالی شنبه شب در مسجد امیرالمومنین(ع) میزبان نایب رئیس شورای شهر تهران بودند. طلایی با استقبال از برگزاری چنین نشست‌هایي گفت: تنها راه مدیریت بر آسیب ...