گزارش تحویل و تحول محله شهران جنوبی منطقه 5

گزارش تحویل و تحول محله شهران جنوبی منطقه 5

برای دریافت فایل تحویل و تحول اینجا کلیک کنید.
 
 
گزارش تحویل و تحول محله شهران جنوبی منطقه 5

برای دریافت فایل تحویل و تحول اینجا کلیک کنید.

آنچه بايد درباره محله شهران جنوبی بدانيد

محله شهران جنوبی که در ناحیه یک شهرداری منطقه 5 قرار دارد با جمعیتی معادل 21801 نفر دارای سرای محله است. مساحت این محله 9403 کیلومترمربع محاسبه شده که 2 بزرگراه شهید آبشناسان ...