آنچه بايد درباره محله شهران جنوبی بدانيد

محله شهران جنوبی که در ناحیه یک شهرداری منطقه 5 قرار دارد با جمعیتی معادل 21801 نفر دارای سرای محله است. مساحت این محله 9403 کیلومترمربع محاسبه شده که 2 بزرگراه شهید آبشناسان ...

آخرین همایش فصلی دبیران شورایاری محلات شهر تهران

آخرین همایش فصلی دبیران شورایاری محلات شهر تهران

ادامه غربی بزرگراه شهيد حکيم و تونل شهدای غزه آماده بهره برداری

ادامه غربی بزرگراه شهيد حکيم و تونل شهدای غزه آماده بهره برداری

سازه تعاملی شهری در پارک ملت، برنده جایزه جهانی طرح و ساخت ٢٠١٧ ارک‌دیلی

سازه تعاملی شهری در پارک ملت، برنده جایزه جهانی طرح و ساخت ٢٠١٧ ارک‌دیلی