گزارش تحویل و تحول محله شاهین منطقه 5

گزارش تحویل و تحول محله شاهین منطقه 5

برای دریافت فایل تحویل و تحول اینجا کلیک کنید.  
 
 
گزارش تحویل و تحول محله شاهین منطقه 5

برای دریافت فایل تحویل و تحول اینجا کلیک کنید.  

آنچه بايد درباره محله شاهین بدانيد

محله شاهین که در ناحیه 7 شهرداری منطقه 5 قرار دارد با جمعیتی معادل 156059 نفر دارای سرای محله است. مساحت این محله 11209 کیلومترمربع محاسبه شده که 3 بزرگراه شهید آبشناسان، ستاری ...