گزارش تحویل و تحول محله جنت آباد شمالی منطقه 5

گزارش تحویل و تحول محله جنت آباد شمالی منطقه 5

برای دریافت فایل تحویل و تحول اینجا کلیک کنید.  
 
 
گزارش تحویل و تحول محله جنت آباد شمالی منطقه 5

برای دریافت فایل تحویل و تحول اینجا کلیک کنید.  

آنچه بايد درباره محله جنت آباد شمالی بدانيد

محله جنت آباد شمالی که در ناحیه 7 شهرداری منطقه قرار دارد با جمعیتی معادل نفر دارای سرای محله است. مساحت این محله محاسبه شده که 3 بزرگراه سیمون بولیوار، شهید آبشناسان و شهید باکری ...