گزارش تحویل و تحول محله ارم منطقه 5

گزارش تحویل و تحول محله ارم منطقه 5

برای دریافت فایل تحویل و تحول اینجا کلیک کنید.
 
 
گزارش تحویل و تحول محله ارم منطقه 5

برای دریافت فایل تحویل و تحول اینجا کلیک کنید.

آنچه بايد درباره محله ارم بدانيد

محله ارم که در ناحیه 4 شهرداری منطقه 5 قرار دارد با جمعیتی معادل نفر دارای سرای محله است. مساحت این محله محاسبه شده که ﺑـﺰرگراه ﻋﻼﻣـﻪ ﺟﻌﻔﺮي در مجاورت آن قرار دارد.