تجهیز سایت های برف روبی شمال شرق تهران به امکانات زمستانی

معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه 4 از اجرای نخستین مانور برف روبی منطقه خبر داد و گفت: با اجرای این مانور سایت های برف روبی منطقه 4 برای بارش های ناگهانی پاییزی در ...

نگاه به جایگاه شورایاری‌ها باید تغییر کند
دنیا مالی در نشست صمیمانه شورایاران منطقه 4:

رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران روز دوشنبه به منطقه 4 رفت تا در نشستی صمیمانه با شورایاران و شهردارمنطقه، گوش شنوایی برای شنیدن مشکلات آن‌ها باشد.

بوستان پليس صاحب پارکينگ مي شود

بوستان 54 هکتاري پليس که با معضل نداشتن پارکينگ رو به رو بود، صاحب پارکينگ شد.

واگذاری امور مناطق به شورایاران عین دموکراسی است
دبير دبيران شوراياري‌هاي منطقه 4:

انتخابات هیات رئیسه منطقه 4 روند طولاني‌تري نسبت به ساير مناطق داشت تا این که سرانجام در سایه توافق طرفین «داود مبارکی» به عنوان دبیر منطقه انتخاب شد. داود مبارکی که در بخش جذب ...

دبیران مناطق 11 و 4 یا حضور در ستاد شورایاری ها نسبت به انتخاب هیات رئیسه خود اقدام کردند.

صحن علني شوراي شهر تهران
12 نفر از دبيران شوراياران مناطق درخواست‌هاي خود را از هئيت رئيسه شوراي شهر مطرح كردند

در آستانه انتخاب هئيت رئيسه شوراي شهر در روز سه‌شنبه با 12 نفر از دبيران مناطق مختلف به گفتگو نشستيم تا ويژگي‌ها و توقعات خود را از رئيس و هئيت رئيسه شورا مطرح كنند.

استعفای مسجدجامعی به جلسه بعدی شورا موکول شد

استعفای مسجدجامعی به جلسه بعدی شورا موکول شد

خداحافظي با يار ديرين

خداحافظي با يار ديرين

عكس يادگاري شوراياران منطقه 17 در شوراي شهر

عكس يادگاري شوراياران منطقه 17 در شوراي شهر