آنچه بايد درباره محله آبشار بدانيد

محله آبشار که در ناحیه 4 شهرداری منطقه 22 قرار دارد با جمعیتی معادل نفر دارای سرای محله است. مساحت این محله 161 هکتار محاسبه شده که اتوبان همت در مجاورت آن قرار دارد.

ثبت نام از داوطلبان انتخابات شوراها  

ثبت نام از داوطلبان انتخابات شوراها  

تبریک نوروز در روز ثبت‌نام برای انتخابات شوراها

تبریک نوروز در روز ثبت‌نام برای انتخابات شوراها

دهمین نمایشگاه زنان و تولید ملی

دهمین نمایشگاه زنان و تولید ملی