آنچه بايد درباره محله وردآورد بدانيد

محله ویلاشهر که در ناحیه 3 شهرداری منطقه 21 قرار دارد با جمعیتی معادل 18000 نفر دارای سرای محله است. مساحت این محله محاسبه شده که در مجاورت آن قرار دارند.

هنرمندان در پلازاي ميدان وليعصر

هنرمندان در پلازاي ميدان وليعصر

خداحافظ قهرمان...

خداحافظ قهرمان...

جاي خالي پلاسكو و مرداني كه با خود برد

جاي خالي پلاسكو و مرداني كه با خود برد