آنچه بايد درباره محله وردآورد بدانيد

محله ویلاشهر که در ناحیه 3 شهرداری منطقه 21 قرار دارد با جمعیتی معادل 18000 نفر دارای سرای محله است. مساحت این محله محاسبه شده که در مجاورت آن قرار دارند.

ثبت نام از داوطلبان انتخابات شوراها  

ثبت نام از داوطلبان انتخابات شوراها  

تبریک نوروز در روز ثبت‌نام برای انتخابات شوراها

تبریک نوروز در روز ثبت‌نام برای انتخابات شوراها

دهمین نمایشگاه زنان و تولید ملی

دهمین نمایشگاه زنان و تولید ملی