آنچه بايد درباره محله تهرانسر غربی بدانيد

محله تهرانسر غربی که در ناحیه یک شهرداری منطقه 21 قرار دارد با جمعیتی معادل 24489 نفر دارای سرای محله است. مساحت این محله محاسبه شده که بزرگراه آزادگان در مجاورت آن قرار دارد.

دهمین نمایشگاه زنان و تولید ملی

دهمین نمایشگاه زنان و تولید ملی

هنرمندان در پلازاي ميدان وليعصر

هنرمندان در پلازاي ميدان وليعصر

خداحافظ قهرمان...

خداحافظ قهرمان...