آنچه بايد درباره محله ظهیرآباد بدانيد

محله ظهیرآباد که در ناحیه یک شهرداری منطقه 21 قرار دارد با جمعیتی معادل 24004 نفر دارای سرای محله است. مساحت این محله 0/86 کیلومترمربع محاسبه شده که جاده ورامین در مجاورت آن قرار ...

هنرمندان در پلازاي ميدان وليعصر

هنرمندان در پلازاي ميدان وليعصر

خداحافظ قهرمان...

خداحافظ قهرمان...

جاي خالي پلاسكو و مرداني كه با خود برد

جاي خالي پلاسكو و مرداني كه با خود برد