آنچه بايد درباره محله ظهیرآباد بدانيد

محله ظهیرآباد که در ناحیه یک شهرداری منطقه 21 قرار دارد با جمعیتی معادل 24004 نفر دارای سرای محله است. مساحت این محله 0/86 کیلومترمربع محاسبه شده که جاده ورامین در مجاورت آن قرار ...

ثبت نام از داوطلبان انتخابات شوراها  

ثبت نام از داوطلبان انتخابات شوراها  

تبریک نوروز در روز ثبت‌نام برای انتخابات شوراها

تبریک نوروز در روز ثبت‌نام برای انتخابات شوراها

دهمین نمایشگاه زنان و تولید ملی

دهمین نمایشگاه زنان و تولید ملی