آنچه بايد درباره محله سرتخت بدانيد

محله سرتخت که در ناحیه 5 شهرداری منطقه 20 قرار دارد با جمعیتی معادل 20000 نفر دارای سرای محله است. مساحت این محله 0/38 کیلومترمربع محاسبه شده که جاده قم در مجاورت آن قرار دارد....

آخرین همایش فصلی دبیران شورایاری محلات شهر تهران

آخرین همایش فصلی دبیران شورایاری محلات شهر تهران

ادامه غربی بزرگراه شهيد حکيم و تونل شهدای غزه آماده بهره برداری

ادامه غربی بزرگراه شهيد حکيم و تونل شهدای غزه آماده بهره برداری

سازه تعاملی شهری در پارک ملت، برنده جایزه جهانی طرح و ساخت ٢٠١٧ ارک‌دیلی

سازه تعاملی شهری در پارک ملت، برنده جایزه جهانی طرح و ساخت ٢٠١٧ ارک‌دیلی