آنچه بايد درباره محله سرتخت بدانيد

محله سرتخت که در ناحیه 5 شهرداری منطقه 20 قرار دارد با جمعیتی معادل 20000 نفر دارای سرای محله است. مساحت این محله 0/38 کیلومترمربع محاسبه شده که جاده قم در مجاورت آن قرار دارد....

برج میلاد در شب تهران  

برج میلاد در شب تهران  

نورافشانی میدان آزادی  

نورافشانی میدان آزادی  

بوستان جوانمرد قصاب  

بوستان جوانمرد قصاب