آنچه بايد درباره محله سرتخت بدانيد

محله سرتخت که در ناحیه 5 شهرداری منطقه 20 قرار دارد با جمعیتی معادل 4602 نفر دارای سرای محله است. مساحت این محله 0/38 کیلومترمربع محاسبه شده که جاده قم در مجاورت آن قرار دارد.

ثبت نام از داوطلبان انتخابات شوراها  

ثبت نام از داوطلبان انتخابات شوراها  

تبریک نوروز در روز ثبت‌نام برای انتخابات شوراها

تبریک نوروز در روز ثبت‌نام برای انتخابات شوراها

دهمین نمایشگاه زنان و تولید ملی

دهمین نمایشگاه زنان و تولید ملی