آنچه بايد درباره محله سرتخت بدانيد

محله سرتخت که در ناحیه 5 شهرداری منطقه 20 قرار دارد با جمعیتی معادل 20000 نفر دارای سرای محله است. مساحت این محله 0/38 کیلومترمربع محاسبه شده که جاده قم در مجاورت آن قرار دارد....

مراسم تعزیه به مناسبت شب‌های احیا در محله چهارصد دستگاه

مراسم تعزیه به مناسبت شب‌های احیا در محله چهارصد دستگاه

هستیم بر آن عهد که بستیم

هستیم بر آن عهد که بستیم

نايب رئيس شوراي شهر تهران در جمع خانواده‌ تعدادي از معلولان شهر تهران

نايب رئيس شوراي شهر تهران در جمع خانواده‌ تعدادي از معلولان شهر تهران