آنچه بايد درباره محله سرتخت بدانيد

محله سرتخت که در ناحیه 5 شهرداری منطقه 20 قرار دارد با جمعیتی معادل 20000 نفر دارای سرای محله است. مساحت این محله 0/38 کیلومترمربع محاسبه شده که جاده قم در مجاورت آن قرار دارد....

واگن سازی تهران-بهره برداري از 51 واگن و لکوموتيو برقي مترو تهران و حومه

واگن سازی تهران-بهره برداري از 51 واگن و لکوموتيو برقي مترو تهران و حومه

آخرین همایش فصلی دبیران شورایاری محلات شهر تهران

آخرین همایش فصلی دبیران شورایاری محلات شهر تهران

ادامه غربی بزرگراه شهيد حکيم و تونل شهدای غزه آماده بهره برداری

ادامه غربی بزرگراه شهيد حکيم و تونل شهدای غزه آماده بهره برداری