آنچه بايد درباره محله دیلمان بدانيد

محله دیلمان که در ناحیه 2 شهرداری منطقه 20 قرار دارد با جمعیتی معادل 27610 نفر دارای سرای محله است. مساحت این محله 1/04 کیلومترمربع محاسبه شده که اتوبان شهید کریمی در مجاورت آن ...

ثبت نام از داوطلبان انتخابات شوراها  

ثبت نام از داوطلبان انتخابات شوراها  

تبریک نوروز در روز ثبت‌نام برای انتخابات شوراها

تبریک نوروز در روز ثبت‌نام برای انتخابات شوراها

دهمین نمایشگاه زنان و تولید ملی

دهمین نمایشگاه زنان و تولید ملی