تشکیل کمیته اجرایی طرح تفصیلی فرحزاد

کمیته اجرایی طرح تفصیلی فرحزاد به دستور شهردار منطقه 2 جهت نظارت بر حسن اجرای مفاد طرح تفصیلی محدوده فرحزاد تشکیل شد.

آنچه بايد درباره محله فرحزاد بدانيد

محله فرحزاد که در ناحیه 9 شهرداری منطقه 2 قرار دارد با جمعیتی معادل 19000 نفر دارای سرای محله است. مساحت این محله 80 هکتار محاسبه شده که دره و رودخانه فرحزاد در مجاورت آن قرار ...

برج میلاد در شب تهران  

برج میلاد در شب تهران  

نورافشانی میدان آزادی  

نورافشانی میدان آزادی  

بوستان جوانمرد قصاب  

بوستان جوانمرد قصاب