آنچه بايد درباره محله شکوفه جنوبی بدانيد

محله شکوفه جنوبی که در ناحیه 2 شهرداری منطقه 19 قرار دارد با جمعیتی معادل 21949 نفر دارای سرای محله است. مساحت این محله 2577566 مترمربع محاسبه شده که سه بزرگراه شهید کاظمی، شکوفه ...

آنچه بايد درباره محله شریعتی جنوبی بدانيد

محله شریعتی جنوبی که در ناحیه 2 شهرداری منطقه 19 قرار دارد با جمعیتی معادل 28325 نفر دارای سرای محله است. مساحت این محله 1707681 مترمربع محاسبه شده که دو بزرگراه شهید تندگویان ...

ثبت نام از داوطلبان انتخابات شوراها  

ثبت نام از داوطلبان انتخابات شوراها  

تبریک نوروز در روز ثبت‌نام برای انتخابات شوراها

تبریک نوروز در روز ثبت‌نام برای انتخابات شوراها

دهمین نمایشگاه زنان و تولید ملی

دهمین نمایشگاه زنان و تولید ملی