آنچه بايد درباره محله شریعتی شمالی بدانيد

محله شریعتی شمالی که در ناحیه 2 شهرداری منطقه 19 قرار دارد با جمعیتی معادل 24350 نفر دارای سرای محله است. مساحت این محله 61 هکتار محاسبه شده که بوستان ولایت در مجاورت آن قرار ...

بازدید دبیران شورایاران مناطق از رصدخانه شهری تهران

بازدید دبیران شورایاران مناطق از رصدخانه شهری تهران

افتتاح 101 طرح عمراني در منطقه 15

افتتاح 101 طرح عمراني در منطقه 15

شوراياران منطقه 16 در شوراي شهر

شوراياران منطقه 16 در شوراي شهر