آنچه بايد درباره محله شریعتی شمالی بدانيد

محله شریعتی شمالی که در ناحیه 2 شهرداری منطقه 19 قرار دارد با جمعیتی معادل 21224 نفر دارای سرای محله است. مساحت این محله 0/61 کیلومترمربع محاسبه شده که بزرگراه جوانه در مجاورت ...

هنرمندان در پلازاي ميدان وليعصر

هنرمندان در پلازاي ميدان وليعصر

خداحافظ قهرمان...

خداحافظ قهرمان...

جاي خالي پلاسكو و مرداني كه با خود برد

جاي خالي پلاسكو و مرداني كه با خود برد