آنچه بايد درباره محله شریعتی جنوبی بدانيد

محله شریعتی جنوبی با جمعیتی معادل 28325 نفر دارای سرای محله است. مساحت این محله 1707681 مترمربع محاسبه شده که بزرگراه آزادگان و شهید تندگویان در مجاورت آن قرار دارند.

آخرین همایش فصلی دبیران شورایاری محلات شهر تهران

آخرین همایش فصلی دبیران شورایاری محلات شهر تهران

ادامه غربی بزرگراه شهيد حکيم و تونل شهدای غزه آماده بهره برداری

ادامه غربی بزرگراه شهيد حکيم و تونل شهدای غزه آماده بهره برداری

سازه تعاملی شهری در پارک ملت، برنده جایزه جهانی طرح و ساخت ٢٠١٧ ارک‌دیلی

سازه تعاملی شهری در پارک ملت، برنده جایزه جهانی طرح و ساخت ٢٠١٧ ارک‌دیلی