آنچه بايد درباره محله شهرک رسالت بدانيد

محله شهرک رسالت که در ناحیه 5 شهرداری منطقه 19 قرار دارد با جمعیتی معادل 14847 نفر دارای سرای محله است. مساحت این محله 28 کیلومترمربع محاسبه شده که بزرگراه آزادگان در مجاورت آن ...

هنرمندان در پلازاي ميدان وليعصر

هنرمندان در پلازاي ميدان وليعصر

خداحافظ قهرمان...

خداحافظ قهرمان...

جاي خالي پلاسكو و مرداني كه با خود برد

جاي خالي پلاسكو و مرداني كه با خود برد