آنچه بايد درباره محله شهرک رسالت بدانيد

محله شهرک رسالت که در ناحیه 5 شهرداری منطقه 19 قرار دارد با جمعیتی معادل 14847 نفر دارای سرای محله است. مساحت این محله 28 کیلومترمربع محاسبه شده که بزرگراه آزادگان در مجاورت آن ...

ثبت نام از داوطلبان انتخابات شوراها  

ثبت نام از داوطلبان انتخابات شوراها  

تبریک نوروز در روز ثبت‌نام برای انتخابات شوراها

تبریک نوروز در روز ثبت‌نام برای انتخابات شوراها

دهمین نمایشگاه زنان و تولید ملی

دهمین نمایشگاه زنان و تولید ملی