آنچه بايد درباره محله اسماعیل آباد بدانيد

محله اسماعیل‌آباد که در ناحیه 3 شهرداری منطقه 19 قرار دارد با جمعیتی معادل 5371 نفر دارای سرای محله است. مساحت این محله محاسبه شده که جاده ساوه در مجاورت آن قرار دارد.

دهمین نمایشگاه زنان و تولید ملی

دهمین نمایشگاه زنان و تولید ملی

هنرمندان در پلازاي ميدان وليعصر

هنرمندان در پلازاي ميدان وليعصر

خداحافظ قهرمان...

خداحافظ قهرمان...