آنچه بايد درباره محله خانی آباد نو بدانيد

محله خانی آباد نو که در ناحیه یک شهرداری منطقه 19 قرار دارد با جمعیتی معادل 27750 نفر دارای سرای محله است. مساحت این محله 0/9 کیلومترمربع محاسبه شده که بزرگراه شهید تندگویان ...

واگن سازی تهران-بهره برداري از 51 واگن و لکوموتيو برقي مترو تهران و حومه

واگن سازی تهران-بهره برداري از 51 واگن و لکوموتيو برقي مترو تهران و حومه

آخرین همایش فصلی دبیران شورایاری محلات شهر تهران

آخرین همایش فصلی دبیران شورایاری محلات شهر تهران

ادامه غربی بزرگراه شهيد حکيم و تونل شهدای غزه آماده بهره برداری

ادامه غربی بزرگراه شهيد حکيم و تونل شهدای غزه آماده بهره برداری