آنچه بايد درباره محله اسفندیاری-بستان بدانيد

محله اسفندیاری- بستان که در ناحیه یک شهرداری منطقه 19 قرار دارد با جمعیتی معادل 27750 نفر دارای سرای محله است. مساحت این محله 0/9 کیلومترمربع محاسبه شده که بزرگراه شهید تندگویان ...

واگن سازی تهران-بهره برداري از 51 واگن و لکوموتيو برقي مترو تهران و حومه

واگن سازی تهران-بهره برداري از 51 واگن و لکوموتيو برقي مترو تهران و حومه

آخرین همایش فصلی دبیران شورایاری محلات شهر تهران

آخرین همایش فصلی دبیران شورایاری محلات شهر تهران

ادامه غربی بزرگراه شهيد حکيم و تونل شهدای غزه آماده بهره برداری

ادامه غربی بزرگراه شهيد حکيم و تونل شهدای غزه آماده بهره برداری