آنچه بايد درباره محله دولتخواه جنوبی بدانيد

محله دولتخواه جنوبی که در ناحیه 3 شهرداری منطقه 19 قرار دارد با جمعیتی معادل 13000 نفر دارای سرای محله است. مساحت این محله محاسبه شده که بزرگراه آزادگان در مجاورت آن قرار دارد....

جهاد مهربانی در منطقه

طرح جهاد مهربانی در محله های مختلف منطقه برگزار می‌شود.

واگن سازی تهران-بهره برداري از 51 واگن و لکوموتيو برقي مترو تهران و حومه

واگن سازی تهران-بهره برداري از 51 واگن و لکوموتيو برقي مترو تهران و حومه

آخرین همایش فصلی دبیران شورایاری محلات شهر تهران

آخرین همایش فصلی دبیران شورایاری محلات شهر تهران

ادامه غربی بزرگراه شهيد حکيم و تونل شهدای غزه آماده بهره برداری

ادامه غربی بزرگراه شهيد حکيم و تونل شهدای غزه آماده بهره برداری