آنچه بايد درباره محله دولتخواه جنوبی بدانيد

محله دولتخواه جنوبی که در ناحیه 3 شهرداری منطقه 19 قرار دارد با جمعیتی معادل نفر دارای سرای محله است. مساحت این محله محاسبه شده که در مجاورت آن قرار دارد.

جهاد مهربانی در منطقه

طرح جهاد مهربانی در محله های مختلف منطقه برگزار می‌شود.

بازدید دبیران شورایاران مناطق از رصدخانه شهری تهران

بازدید دبیران شورایاران مناطق از رصدخانه شهری تهران

افتتاح 101 طرح عمراني در منطقه 15

افتتاح 101 طرح عمراني در منطقه 15

شوراياران منطقه 16 در شوراي شهر

شوراياران منطقه 16 در شوراي شهر