آنچه بايد درباره محله ولیعصر شمالی بدانيد

محله ولیعصر شمالی که در ناحیه شهرداری منطقه 18 قرار دارد با جمعیتی معادل 33929 نفر دارای سرای محله است. مساحت این محله 9963000 کیلومترمربع محاسبه شده که خیابان آیت‌الله سعیدی ...

نايب رئيس شوراي شهر تهران در جمع خانواده‌ تعدادي از معلولان شهر تهران

نايب رئيس شوراي شهر تهران در جمع خانواده‌ تعدادي از معلولان شهر تهران

بازدید دبیران شورایاران مناطق از رصدخانه شهری تهران

بازدید دبیران شورایاران مناطق از رصدخانه شهری تهران

افتتاح 101 طرح عمراني در منطقه 15

افتتاح 101 طرح عمراني در منطقه 15