آنچه بايد درباره محله ولیعصر شمالی بدانيد

محله ولیعصر شمالی که در ناحیه شهرداری منطقه 18 قرار دارد با جمعیتی معادل 33929 نفر دارای سرای محله است. مساحت این محله 9963000 کیلومترمربع محاسبه شده که خیابان آیت‌الله سعیدی ...

دهمین نمایشگاه زنان و تولید ملی

دهمین نمایشگاه زنان و تولید ملی

هنرمندان در پلازاي ميدان وليعصر

هنرمندان در پلازاي ميدان وليعصر

خداحافظ قهرمان...

خداحافظ قهرمان...