آنچه بايد درباره محله سعیدآباد بدانيد

محله سعیدآباد که در ناحیه 4 شهرداری منطقه 18 قرار دارد با جمعیتی معادل 10800 نفر دارای سرای محله است. مساحت این محله مترمربع محاسبه شده که رودخانه کن در مجاورت آن قرار دارد.

واگن سازی تهران-بهره برداري از 51 واگن و لکوموتيو برقي مترو تهران و حومه

واگن سازی تهران-بهره برداري از 51 واگن و لکوموتيو برقي مترو تهران و حومه

آخرین همایش فصلی دبیران شورایاری محلات شهر تهران

آخرین همایش فصلی دبیران شورایاری محلات شهر تهران

ادامه غربی بزرگراه شهيد حکيم و تونل شهدای غزه آماده بهره برداری

ادامه غربی بزرگراه شهيد حکيم و تونل شهدای غزه آماده بهره برداری