آنچه بايد درباره محله سعیدآباد بدانيد

محله سعیدآباد که در ناحیه 4 شهرداری منطقه 18 قرار دارد با جمعیتی معادل 10800 نفر دارای سرای محله است. مساحت این محله مترمربع محاسبه شده که رودخانه کن در مجاورت آن قرار دارد.

برج میلاد در شب تهران  

برج میلاد در شب تهران  

نورافشانی میدان آزادی  

نورافشانی میدان آزادی  

بوستان جوانمرد قصاب  

بوستان جوانمرد قصاب