آنچه بايد درباره محله صادقیه بدانيد

محله صادقیه که در ناحیه 2 شهرداری منطقه 18 قرار دارد با جمعیتی معادل 4388 نفر دارای سرای محله است. مساحت این محله 23/33 هکتار محاسبه شده که بزرگراه آیت‌الله سعیدی در مجاورت آن ...

بازدید دبیران شورایاران مناطق از رصدخانه شهری تهران

بازدید دبیران شورایاران مناطق از رصدخانه شهری تهران

افتتاح 101 طرح عمراني در منطقه 15

افتتاح 101 طرح عمراني در منطقه 15

شوراياران منطقه 16 در شوراي شهر

شوراياران منطقه 16 در شوراي شهر