گزارش تحویل و تحول محله امام خمینی (ره) منطقه 18

گزارش تحویل و تحول محله امام خمینی (ره) منطقه 18

برای دریافت فایل تحویل و تحول اینجا کلیک کنید.  
 
 
گزارش تحویل و تحول محله امام خمینی (ره) منطقه 18

برای دریافت فایل تحویل و تحول اینجا کلیک کنید.  

آنچه بايد درباره محله امام خمینی (ره) بدانيد

محله امام خمینی که در ناحیه 4 شهرداری منطقه 18 قرار دارد با جمعیتی معادل 10891 نفر دارای سرای محله است. مساحت این محله مترمربع محاسبه شده که در مجاورت آن قرار دارد.