انجمن بهبودی در محله بهداشت تشکیل شد

انجمن بهبودی در محله بهداشت تشکیل شد

خانه خدمات اجتماعی تشکلی مردمی، داوطلبانه و زیرمجموعه سرای محله است و در واقع به عنوان یک واحد برنامه ریزی، هماهنگ کننده و اجرایی که با استفاده از ظرفیت ها و توانمندی های محلی باارائه خدمات رفاهی، مشاوره، انجام مداخلات اجتماعی، آموزش و غیره در جهت کاهش آسیب های اجتماعی با مشارکت ساکنان محله و نهادهای ...
 
 
انجمن بهبودی در محله بهداشت تشکیل شد

خانه خدمات اجتماعی تشکلی مردمی، داوطلبانه و زیرمجموعه سرای محله است و در واقع به عنوان یک واحد برنامه ریزی، هماهنگ کننده و اجرایی که با استفاده از ظرفیت ها و توانمندی های محلی ...

آنچه بايد درباره محله بهداشت بدانيد

محله بهداشت که در ناحیه یک شهرداری منطقه 18 قرار دارد با جمعیتی معادل 30000 نفر دارای سرای محله است. مساحت این محله 1/090/000 مترمربع محاسبه شده که بزرگراه آیت‌الله سعیدی در مجاورت ...

ترافیکی که وانت‌بارها ایجاد می‌کنند

محمدتقی حسینی، جانشین دبیر شورایاری محله بهداشت در خصوص این معضلات گفت: «در خیابان شهید رجایی و سپید شمالی شاهد سدمعبرهای متعددی هستیم که به نوعی پاتوق همیشگی وانت‌...

برج میلاد در شب تهران  

برج میلاد در شب تهران  

نورافشانی میدان آزادی  

نورافشانی میدان آزادی  

بوستان جوانمرد قصاب  

بوستان جوانمرد قصاب