آنچه بايد درباره محله زهتابی بدانيد

محله زهتابی که در ناحیه 2 شهرداری منطقه 17 قرار دارد با جمعیتی معادل 22450 نفر دارای سرای محله است. مساحت این محله 92/75 کیلومترمربع محاسبه شده که خط آهن تهران-اهواز در مجاورت ...

نايب رئيس شوراي شهر تهران در جمع خانواده‌ تعدادي از معلولان شهر تهران

نايب رئيس شوراي شهر تهران در جمع خانواده‌ تعدادي از معلولان شهر تهران

بازدید دبیران شورایاران مناطق از رصدخانه شهری تهران

بازدید دبیران شورایاران مناطق از رصدخانه شهری تهران

افتتاح 101 طرح عمراني در منطقه 15

افتتاح 101 طرح عمراني در منطقه 15