آنچه بايد درباره محله جلیلی بدانيد

محله جلیلی که در ناحیه 2 شهرداری منطقه 17 قرار دارد با جمعیتی معادل 19122 نفر دارای سرای محله است. مساحت این محله 95/36 کیلومترمربع محاسبه شده که خط راه‌آهن تهران- اهواز در مجاورت ...

واگن سازی تهران-بهره برداري از 51 واگن و لکوموتيو برقي مترو تهران و حومه

واگن سازی تهران-بهره برداري از 51 واگن و لکوموتيو برقي مترو تهران و حومه

آخرین همایش فصلی دبیران شورایاری محلات شهر تهران

آخرین همایش فصلی دبیران شورایاری محلات شهر تهران

ادامه غربی بزرگراه شهيد حکيم و تونل شهدای غزه آماده بهره برداری

ادامه غربی بزرگراه شهيد حکيم و تونل شهدای غزه آماده بهره برداری