آنچه بايد درباره محله تختی بدانيد

محله تختی که در ناحیه 5 شهرداری منطقه 16 قرار دارد با جمعیتی معادل 19638 نفر دارای سرای محله است. مساحت این محله 22818 کیلومترمربع محاسبه شده که 2 بزرگراه آزادگان و شهید رجایی ...

ثبت نام از داوطلبان انتخابات شوراها  

ثبت نام از داوطلبان انتخابات شوراها  

تبریک نوروز در روز ثبت‌نام برای انتخابات شوراها

تبریک نوروز در روز ثبت‌نام برای انتخابات شوراها

دهمین نمایشگاه زنان و تولید ملی

دهمین نمایشگاه زنان و تولید ملی