آنچه بايد درباره محله تختی بدانيد

محله تختی که در ناحیه 4 شهرداری منطقه 16 قرار دارد با جمعیتی معادل 19638 نفر دارای سرای محله است. مساحت این محله 22818 کیلومترمربع محاسبه شده که 2 بزرگراه آزادگان و شهید رجایی ...

واگن سازی تهران-بهره برداري از 51 واگن و لکوموتيو برقي مترو تهران و حومه

واگن سازی تهران-بهره برداري از 51 واگن و لکوموتيو برقي مترو تهران و حومه

آخرین همایش فصلی دبیران شورایاری محلات شهر تهران

آخرین همایش فصلی دبیران شورایاری محلات شهر تهران

ادامه غربی بزرگراه شهيد حکيم و تونل شهدای غزه آماده بهره برداری

ادامه غربی بزرگراه شهيد حکيم و تونل شهدای غزه آماده بهره برداری