آنچه بايد درباره محله تختی بدانيد

محله تختی که در ناحیه 4 شهرداری منطقه 16 قرار دارد با جمعیتی معادل 19638 نفر دارای سرای محله است. مساحت این محله 22818 کیلومترمربع محاسبه شده که 2 بزرگراه آزادگان و شهید رجایی ...

نايب رئيس شوراي شهر تهران در جمع خانواده‌ تعدادي از معلولان شهر تهران

نايب رئيس شوراي شهر تهران در جمع خانواده‌ تعدادي از معلولان شهر تهران

بازدید دبیران شورایاران مناطق از رصدخانه شهری تهران

بازدید دبیران شورایاران مناطق از رصدخانه شهری تهران

افتتاح 101 طرح عمراني در منطقه 15

افتتاح 101 طرح عمراني در منطقه 15