آنچه بايد درباره محله خزانه بدانيد

محله خزانه که در ناحیه 3 شهرداری منطقه 16 قرار دارد با جمعیتی معادل نفر دارای سرای محله است. مساحت این محله مترمربع محاسبه شده که محله بعثت در مجاورت آن قرار دارد.

دکل برق، مشکل اهالی محله خزانه

دبیر شورایاری محله خزانه بخارایی وجود نیروگاه برق در محله را مشکلی بزرگ عنوان کرد.

واگن سازی تهران-بهره برداري از 51 واگن و لکوموتيو برقي مترو تهران و حومه

واگن سازی تهران-بهره برداري از 51 واگن و لکوموتيو برقي مترو تهران و حومه

آخرین همایش فصلی دبیران شورایاری محلات شهر تهران

آخرین همایش فصلی دبیران شورایاری محلات شهر تهران

ادامه غربی بزرگراه شهيد حکيم و تونل شهدای غزه آماده بهره برداری

ادامه غربی بزرگراه شهيد حکيم و تونل شهدای غزه آماده بهره برداری