آنچه بايد درباره محله خزانه بدانيد

محله خزانه که در ناحیه 3 شهرداری منطقه 16 قرار دارد با جمعیتی معادل نفر دارای سرای محله است. مساحت این محله مترمربع محاسبه شده که محله بعثت در مجاورت آن قرار دارد.

دکل برق، مشکل اهالی محله خزانه

دبیر شورایاری محله خزانه بخارایی وجود نیروگاه برق در محله را مشکلی بزرگ عنوان کرد.

مراسم تعزیه به مناسبت شب‌های احیا در محله چهارصد دستگاه

مراسم تعزیه به مناسبت شب‌های احیا در محله چهارصد دستگاه

هستیم بر آن عهد که بستیم

هستیم بر آن عهد که بستیم

نايب رئيس شوراي شهر تهران در جمع خانواده‌ تعدادي از معلولان شهر تهران

نايب رئيس شوراي شهر تهران در جمع خانواده‌ تعدادي از معلولان شهر تهران