آنچه بايد درباره محله جوادیه بدانيد

محله جوادیه که در ناحیه یک شهرداری منطقه 16 قرار دارد با جمعیتی معادل 49726 نفر دارای سرای محله است. مساحت این محله 99/2 کیلومترمربع محاسبه شده که بزرگراه شهید نواب صفوی در مجاورت ...

بازدید دبیران شورایاران مناطق از رصدخانه شهری تهران

بازدید دبیران شورایاران مناطق از رصدخانه شهری تهران

افتتاح 101 طرح عمراني در منطقه 15

افتتاح 101 طرح عمراني در منطقه 15

شوراياران منطقه 16 در شوراي شهر

شوراياران منطقه 16 در شوراي شهر