آنچه بايد درباره محله جوادیه بدانيد

محله جوادیه که در ناحیه یک شهرداری منطقه 16 قرار دارد با جمعیتی معادل 49726 نفر دارای سرای محله است. مساحت این محله 99/2 کیلومترمربع محاسبه شده که بزرگراه شهید نواب صفوی در مجاورت ...

ثبت نام از داوطلبان انتخابات شوراها  

ثبت نام از داوطلبان انتخابات شوراها  

تبریک نوروز در روز ثبت‌نام برای انتخابات شوراها

تبریک نوروز در روز ثبت‌نام برای انتخابات شوراها

دهمین نمایشگاه زنان و تولید ملی

دهمین نمایشگاه زنان و تولید ملی