آنچه بايد درباره محله جوادیه بدانيد

محله جوادیه که در ناحیه یک شهرداری منطقه 16 قرار دارد با جمعیتی معادل 49726 نفر دارای سرای محله است. مساحت این محله 2/99 کیلومترمربع محاسبه شده که بزرگراه شهید نواب صفوی در مجاورت ...

واگن سازی تهران-بهره برداري از 51 واگن و لکوموتيو برقي مترو تهران و حومه

واگن سازی تهران-بهره برداري از 51 واگن و لکوموتيو برقي مترو تهران و حومه

آخرین همایش فصلی دبیران شورایاری محلات شهر تهران

آخرین همایش فصلی دبیران شورایاری محلات شهر تهران

ادامه غربی بزرگراه شهيد حکيم و تونل شهدای غزه آماده بهره برداری

ادامه غربی بزرگراه شهيد حکيم و تونل شهدای غزه آماده بهره برداری